บริการ Rewrite Article เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการบทความคุณภาพเพื่อใช้ในด้านต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งงานเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) :

โทรศัพท์ :: 086-579-4821 (คุณวิน) อีเมลล์ :: plaesabuy@gmail.com

บริการ Rewrite Article / Article Rewriting :

บริการ Rewrite Article แบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้
  • บริการ REWRITE ARTICLE ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ทำ Internet Marketing และ Article Marketing ประเภทต่างๆ เช่น Amazon, Google Adsense หรือ Affiliate อื่นๆ เพื่อให้ท่านมีเนื้อหาบทความที่มีคุณภาพ สามารถแทรกกลุ่ม Keyword ที่ต้องการลงในเเนื้อหาได้อย่างกลมกลืน
  • บริการจัดทำ Content ของเว็บ้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ท่านสามารถจัดหาบทความภาษาไทยเพื่อให้ทางเราเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ
    โดยเนื้อหาไม่ซ้ำกับต้นฉบับภาษาไทย
  • บริการเขียนเนื้อหาจาก Keyword ที่กำหนด เพียงท่านส่ง Keyword ที่ต้องการมาเพื่อให้เราเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Keyword นั้นๆ
  • บริการเขียนรายละเอียดของเว็บสั้นๆ (Title & Description) เพื่อนำไป Submit กับเว็บ Web Directory, Web Pligg หรือเว็บ Social ฺBookmark อื่นๆ
  • อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่างการ Rewriting :

ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ 1
บทความตัวอย่างด้านล่างต่อไปนี้เป็นบทความต้นฉบับที่มีเนื้อหา่เกี่ยวข้องกับ "Life Insurance" หรือ "การประกันชีวิต"

Top 10 Things to Know About Life Insurance

We all recognize the importance of life insurance. After all, we want to make sure that our loved ones are taken care of when we
die. But before you run out and purchase a policy, do some research ahead of time. That way, you'll be sure to get the best
possible coverage at the right price. Here are some helpful tips to get you started:

Shop around

When it comes to life insurance, it pays to shop around because premiums can vary widely. And thanks to the Internet, it's now
easier than ever. Try out one of the many insurance websites that can provide you with instant quotes. Make sure the website you
shop from takes into consideration the factors in your medical history that can affect the premiums.

Never buy more coverage than you need

The key to purchasing the right amount of life insurance is to have just enough coverage to meet your needs. If you have more life    
insurance than you need, you'll be paying unnecessarily for higher premiums. On the other hand, it's important not to have too
little coverage, resulting in you being underinsured.

Don't rely solely on the life insurance offered by your employer

Many employers offer their employees some sort of group life insurance. But this amount of coverage is usually not enough to
adequately meet your life insurance needs. In addition, group life insurance policies are not portable, meaning that if you leave your
job, you can't take your life insurance coverage with you.

และนี่คือบทความที่ทำการ Rewrite ใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเน้นแทรก Keyword คำว่า "Insurance" ลงไปในบทความด้วยอัตราจำนวนคำที่
เหมาัะสมเพื่อให้มีผลต่อการทำ SEO, Google Adsense และอื่นๆ ที่ส่งผลดีต่อเว็บไซต์ของท่าน

10 Things You Must Know Before Buying Life Insurance

Nowadays, the life insurance is important for us to guarantee the quality of life of our beloved after we pass away. However, you
have to learn well about the insurance you really need before you buy any insurance program to be assured that you get the most    
suitable insurance. These are several useful guides for your consideration:

Look Around

Due to there are a lot of various life insurance, you should check around from many sources such as websites of insurance,
magazines or insurance companies etc. to get the most information as you can. And don’t forget to look into your medical
background which might have the factors effecting to your life insurance program.

Purchase for your really needs

Examine your needs to know how many life insurance you want to be covered to avoid the useless expenses. Anyway, it can appear
in your insecure life if you have too small coverage.

Don’t depend on the life insurance from your company

Numerous workers are proposed to buy the life insurance as the group assurance from their companies even though it does not
cover your requirements. Besides, you have to be aware that this kind of insurance cannot be movable with you when you resign to
a new job. Therefore, it seems to be the best way to purchase the individual insurance program by yourself.

อัตราค่าบริการ :

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนคำ (Word Count) ในบทความ ดังนี้

จำนวนคำ อัตราค่าบริการ
300-500 คำ 200 บาท
501-700 คำ 300 บาท

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา :

As Featured On EzineArticles

* Exclusive "Featured on EzineArticles.com" Banners นี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะนักเขียนที่สามารถ submit บทความผ่านเกณฑ์ของ EzineArticles และได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมใน Directory แล้วเท่านั้น ท่านสามารถติดตามบทความได้ที่ >> Plaesabuy

วิธีการรับ-ส่งงานทุกประเภท :

ท่านสามารถส่งงานต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้แก่ HTML, MS Word, MS Excel, PDF เป็นต้น ผ่านทางอีเมลล์ แฟ็กซ์ หรือไปรษณีย์
เมื่อเราดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้วจะจัดส่งงานคืนให้แก่ท่านตามวิธีที่ได้ตกลงกันไว
Valid XHTML 1.0 Transitionalsitemap Copryight © 2009 Plaesabuy.com SEO by Mysignz.com
TAG :: แปลภาษา,แปลบทความ,แปลเอกสาร, รับแปลเอกสาร,รับแปลบทความ,รับแปลภาษา,แปลจากไทยเป็นอังกฤษ, แปลจากอังกฤษเป็นไทย,แปลเว็บไซต์,แปลบทคัดย่อ,แปลจดหมาย,Rewrite Article,Rewrite บทความ,แปลวิทยานิพนธ์